Befolkning och socioekonomiska förhållanden

 

Kenya har ca 50 miljoner invånare och uppvisar en mycket kraftig ökning (ca 10 miljoner de senaste 10 åren). Orsaken till ökningen är dels hög nativitet men antagligen också en bättre folkbokföring. Minst hälften av befolkningen är barn. Orten Mutomo har ca 20 000 invånare. I distriktet (stort som Uppland) bor ca 250 000 invånare. Etniskt är befolkningen homogen och tillhör stammen Kamba. Det finns både muslimer och kristna i området, som är ett av de lugnaste i Kenya.

Fattigdomen är utbredd och en majoritet har beräknats leva under fattigdomsgränsen 1.25 USD per dag. Distriktet bedöms vara det tredje fattigaste av Kenyas mer än 70 distrikt. Det finns inga industrier. Majoriteten av dem som får regelbunden inkomst arbetar i servicesektorn, som lärare, i den statliga administrationen eller är egna företagare. Lantbefolkningen får huvudsakliga inkomsten genom handel med getter, höns och i viss mån nötkreatur och försäljning av majs och frukt och grönt på marknaden. Svält är vanligt förekommande. Många utvandrar till större städer för att försöka få arbete.

2,5 miljoner barn är föräldralösa i Kenya. Orsaken till föräldrarnas död är i ca 40 % av fallen AIDS men andra vanliga orsaker är malaria, tbc och olyckor. Släkten, och i första hand mor- och farföräldrar och syskon tar hand om de föräldralösa barnen. De som inte får hjälp hamnar i stor utsträckning i prostitution. Förhållandena i Mutomo skiljer sig inte så mycket från landet i övrigt. Antalet föräldralösa barn är stort och flertalet tas om hand i familjer men barnprostitution förekommer också i Mutomo. Bland annat är genomfartstrafiken där stor och det finns flera små hotell med övernattande chaufförer. Dessa bidrar också till spridning av HIV smitta