DONATIONER

 

Nedanstående bilder exemplifierar förslag på gåvor. Ett bidrag behöver inte motsvara summan av ett helt projekt. Flera små bidrag tillsammans bildar också projekt. Bidrag som inte är märkta för något särskilt ändamål går till de projekt som projektledarna i Sweden-Mutomo Project International Non Governmental Organisation (SMPI NGO, för mer information om den ideella föreningen se under denna flik) finner mest angelägna. 

Om donationen är till ett speciellt ändamål klickar du på ett av förslagen nedan alternativt på ett förslag till summa.

Om donationen är riktad till en speciell person som uppvaktning med specifikt ändamål anger du namn på mottagaren i rutan ”Beställningskommentarer” och vart gåvobeviset skall skickas. Om det är en summa som doneras klickar du på någon av de föreslagna beloppen och gör på samma sätt.

Skänk enkelt pengar genom att skanna qr-koden på swish

 

 

BankGiro 669-7858

ÄR DU FÖRETAGARE? 

 

Annonsering i Mutomo News

Mutomo News utkommer 3 gånger per år. Det finns möjlighet att profilera ditt företag genom annonsering.
 

Stötta en skola

Stärk företagets CSR med en donation för att bygga en ny skola helt eller till vissa delar! 
Detta kan omfatta nya klassrum, skolkök, sovsalar, matsal, vattentankar, solpaneler/elektrifiering, datorrum, laboratorium, bibliotek och hönshus.

 

Uppmuntra dina anställda!

Kombinera nytta med nöje! Ge dina anställda en uppmuntran i form av ett bidrag till Mutomo-projekten. Välj bidragsinriktning genom att klicka på "Projekten".