HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

 

Malaria, tbc, parasitsjukdomar, HIV och andra infektionssjukdomar är vanligt förekommande. Fattigdom samt bristande tillgång på rent vatten och mat och utbyggd hälso- och sjukvård ger hög dödlighet. Genomsnittsåldern i Kenya ligger på 20 år och medellivslängden kring 67 år. 

När det gäller förekomsten av HIV/AIDS i Kenya finns betydande osäkerhet. Andelen smittade är högre i städer än på landsbygden och kvinnor anges vara ungefär dubbelt så många som män. Förekomsten i Mutomo uppskattas av missionssjukhuset, som har en välfungerande HIV/AIDS mottagning, till ca 6 % av totalbefolkningen. Idag är bromsmediciner kostnadsfria, liksom läkemedel mot tbc och malaria.

Hälso- och sjukvården i Kenya lider brist på medicinsk utrustning, kvalificerad sjukvårdspersonal och läkemedel. Stora delar av resurserna går till sjukhusen i storstäderna medan utbudet på landsbygden är begränsat. I Mutomo finns emellertid sedan 1962 ett relativt välutrustat och välfungerande missionssjukhus - Läs mer... Det ägs av katolska kyrkan i Kitui och drivs av den irländska nunneorden Sisters of Mercy.

Missionssjukhuset bedriver medicinsk och kirurgisk vård och har 120 vårdplatser inklusive förlossningsvård och vård av barn. Laboratoriet är välutrustat. Man har två inhemska läkare anställda och 38 ”nurses” varav 18 har utbildning motsvarande våra legitimerade sjuksköterskor (registered nurses). Från Sverige till Mutomosjukhuset kommer dessutom regelbundet en läkare, finansierad av Skandinaviska Läkarbanken (SLB). År 2008 tog man emot 12 500 nya patienter och utförde ca 2 500 operationer, varav drygt 300 större ingrepp. 

Det finns också en statligt finansierad sjukhus för dagvård i Mutomo som även erbjuder mödravård.