HISTORIK

 

Sten Kvarfordh, medlem i Uppsala-Carolina Rotaryklubb, reste till Mutomo, Kenya som volontärtandläkare i Rotary Läkarbanks regi år 2001 för att ge tandvård under 6 veckor. Fram till 2006 arbetade Sten i olika intervaller fram till 2006.
Sten insåg tidigt att behovet av tandvård förvisso är stort men det finns annat som saknades. Hög arbetslöshet, vattenbrist,brist på utbildning, information om familjeplanering, skollokaler i uselt skick, barn som ej  ej möjlighet att få undervisning av kostnadsskäl är några exemplel.

Däför började Sten i liten skall organisera hjälp från Sverige via en s.k. Slf Help Group i Mutomo med individstöd för de mest utsatta. Allteftersom sponsorbidragen ökade bildades en CBO (Community Based organization) för att 2015 övergå i en NGO (Non-Government-Organization.

63 skolor har byggts eller renoverats och >250 vattentankar / vattenanläggningar har anlagts..

2023 består SMPI (Sweden Mutomo Projects Int. –NGO av 10 heltidsanställda i egna lokaler och dessutom 3 markområden för produktion och utbildning av befolkningen i förbättrat jordbruk.

Dess huvudinriktningar är vatten, skolor, familjeplanreing, Hjälp till Unga Mödrar, Ung Företagsamhet, Sport, och jordbruksförbättring,

Hösten 2022 startades ett nytt bolag paralellt med SMPI-NGO som kalls SMPI – E (Enterprises) vars mål är att all vinst skall gå till driften av SMPI-NGO. Detta för att bidragen från Sverige skall minska – och förhoppningsvis ej behövas i framtiden.

SMPI-E bedriver bageriverksamhet, vattenförsäljning, honungsförsäljning och har efter ett års produktion >100 anställda.och är självförsörjande.
Vår målsättning

för SMPI-NGO är ”Hjälp till självhjälp”
för SMPI-E är ”Business for charity”
För miljön:2050-  Make Mutomo Green Again. (MMGA).Främst via trädplantering som sker kontinuerligt. På 6 år har vi planterat 36000träd.