INFRASTRUKTUR

 

Brister i infrastruktur har hämmat utvecklingen i Mutomo. Distriktet saknar vägar med beläggning och vägarna är dåligt underhållna med farliga gropar och ojämnheter. Fordonen kryssar sig fram med användande av hela vägbredden. Under regnperioden är vägarna i värsta fall oframkomliga då lågt liggande broar svämmas över. Huvudvägen till den tidigare distriktshuvudorten Kitui är drygt 7 mil lång och tar ca 1 timme med bil. 

Det finns ingen järnväg till Mutomo. Den allmänna kommunikationen upprätthålls med överlastade större bussar och livligt dekorerade minibussar (matatus) som är ett slags delade taxis med fast rutt men utan fasta hållplatser och tidtabell.

Elektricitet via nationella nätet har 2010 dragits till Mutomo. Kostnaderna för anslutning och förbrukning begränsar dock möjligheten för privata hushåll att ansluta sig. Vid behov används annars dieseldrivna generatorer eller i viss utsträckning solpaneler. Internet fungerar via mobilt bredband. Även internetkaféer finns. Mobiltelefoni fungerar mycket väl med flera konkurrerande telefonoperatörer. Det finns täckning i nästan hela distriktet och flera affärer som säljer kontantkort och laddning av mobilerna.

Sedan Mutomo blev eget distrikt 2007, det tillhörde tidigare distriktet Kitui, har utvecklingen påverkats positivt. En egen distriktsadministration har byggts upp och fyra banker har etablerat sig i centrum. Man har stora förhoppningar på att en cementfabrik ska byggas i Mutomo pga stora kalkstensfyndigheter.