OM OSS

Mutomoprojekten är en ideell organisation vars mål är att bidra till en hållbar utveckling genom att förbättra försörjningen för invånarna i Mutomodistriktet, Kenya. De projekt som genomförs av organisationen finansieras genom bidrag från svenska företag, rotaryklubbar, organisationer, individuella donationer och genom medlemsavgifter.

De projekt som genomförs i Mutomodistriktet syftar till att ge lokalsamhället nödvändigt stöd för att utveckla och skapa delaktighet och engagemang för positiv tillväxt och utveckling.

Mutomoprojekten grundades av Sten Kvarfordh som då var tandläkare tillsammans med sin fru Birgitta 2001. I sitt första besök på Mutomo som volontär på Mutomo Missionssjukhus genom Rotary Doctor Bank i Sverige observerade Sten regionens ogynnsamma klimatförändringar som kännetecknas av korta regnperioder och långa torrperioder av svält och torka. Han observerade också att mer än 70 % av de lokala invånarna var bönder som levde under fattigdomsgränsen (1,25 USD/dag) som inte kunde tillgodose sina grundläggande behov och utbilda sina barn. Levnadsstandarden var mycket låg med låg läskunnighet och arbetslöshetsnivåer bland invånarna. Hiv/aidsantalet var också högt där han observerade att nästan 60 % av patienterna som besökte anläggningen var hiv-positiva i början av 2000-talet.

Det är i denna fakta som Sten inspirerades att initiera aktiviteter som kommer att hjälpa till att lindra fattigdom och nöd i Mutomodistriktet. I början var organisationen en självhjälpsgrupp innan den omvandlades till en CBO och slutligen till en registrerad icke-statlig organisation (NGO) 2014.

 

Hans dröm är att se Mutomoprojekten bli en globalt erkänd organisation av mycket drivna medlemmar och personal för genomförandet av högkvalitativa projekt och en fortsatt önskan att följa hans grundande motto om ”själv till självhjälp”.

Sociala medier