Mutomo News är vårt informativa nyhetsblad som släpps tre gånger per år för att hålla våra medlemmar och intressenter uppdaterade om våra projekt och arbete. Genom detta nyhetsblad skapar vi en plattform där vi kan dela värdefull information, framsteg och framgångar som vi har uppnått.

Utöver att rapportera om våra egna projekt och arbeten inkluderar Mutomo News även nyheter och insikter om relevant utveckling som berör Mutomo och dess omgivning.

Vi ser fram emot varje utgåva av Mutomo News, där vi kan dela våra framsteg och skapa en bättre framtid för Mutomo och dess invånare. Tack för ditt intresse för Mutomo News.

KLICKA PÅ VALFRI MUTOMO NEWS FÖR ATT KUNNA LÄSA