Personalen i Mutomo

Bernard Muende

CEO och Projektledare för skol-, byggnads- och vattenprojekten.

Linet Lubutse 

Ekonomiansvarig. Ansvarig för löpande redovisning i Mutomo och månatlig eknomisk rapportering till styrelsen i Sverige.

Patric Lule

Ledare för sportakademin.

Mercy Kimanzi

Ansvarig för barnfonden samt delaktig i unga mödrar och familjeplanering.

James Muema

Data- och teknikansvarig. Levererar veckorapporter till Sverige.

Christine Nzuki

Ansvarar för trädplantering och jordbruk.

Eric Juma

Ansvarig för familjeplanering och unga mödrar.