UTBILDNING

Andelen analfabeter i Kenya är ca 15 %. Den åttaåriga grundskoleutbildningen (primary school) blev gratis och obligatorisk 2003 men i realiteten är dock grundskolan oftast inte gratis. Det finns skolor där staten finansierar skolbygge, lärare och läromedel menäven på dessa skolor tar man ibland ut en avgift av föräldrarna för skolmat och anställande av extra lärare då barnantalet är stort. Även om avgiften är låg kan den vara svår att finansiera i detta fattiga område. Skoluniformer kostar också pengar.

Majoriteten av de statliga skolorna, även grundskolor och förskolor (Kindergarten) , bygger på att föräldrarna bidrar ekonomiskt till åtminstone driften, s.k. harambee skolor. En avgift på ca 600 kr per termin är vanlig. Det finns dessutom skolor där föräldrar engagerat sig för sina barn och bygger nya skolor av egen kraft och utan regeringspengar för att barnen inte ska behöva gå så långt till skolan.

Många barn går fortfarande inte i skolan. Orsakerna kan vara fattigdom, långa avstånd till skolan eller behov av arbetskraft på gården.

De flesta skolor är dagskolor men det finns också internat. Både dagskolor och internat finns också som privatskolor. I Mutomo är det vanligt att barn i 8:e klass får bo på skolan för att kunna studera i lugn och ro även om skolan i övrigt fungerar som externat. Skolan har tre terminer per år och varje termin avslutas med slutprov. April, augusti och december är lediga månader.

Skoltrötta barn eller barn som av någon anledning ej lyckas skaffa bra avgångsbetyg från grundskolan kan välja yrkesinriktade skolor (1 eller 2- åriga) s.k. vocational schools.

Gymnasiet (secondary school) är fyraårigt. Här finns också både allmänna och privata alternativ. Till skillnad från grundskolan betalar barnen en avgift på ca 5000 kr per år. Avgiften gör att många inte har råd att sända barnen till gymnasium.

Eftergymnasiala utbildningar är college eller universitet. Här skiljer sig avgifterna betydligt beroende på val av inrikttning. Ind. Överenskommelse mellan fadderföräldrar och elever möjliggör att vi kan hjälpa vissa ungdomar med denna form av utbildning.

Sedan 2021 har vi inrättat en stipendieform där c:a 100 ungdomar i varierande utbildningstadier kan få stöd för undervisning. Mutomoprojekten avsätter 150000kr/ år för denna verksamhet.