VATTEN

 

 

 

Brist på drickbart vatten är det dominerande problemet i området. Fram till 2010 har därför regnvatten varit det som stått till buds. Några naturliga större bergsfickor 2-4 km från centrum i Mutomo har byggts på med cementvallar och under regnperioderna samlas en hel del vatten där. Vattnet hämtas i 20 liters dunkar med hjälp av åsnor. Det finns också några jorddammar i området där regnvatten samlas upp. När bergsfickor och dammar är torrlagda får många hämta vatten från avlägset (upp till 2 mil) belägna floder. Många familjers barn får därför gå långa sträckor för att hämta vatten istället för att så gå till skolan.

Vi har varit lyckosamma på 4 platser i Mutomoregionen och funnit drickbart vatten via borrning. Tack vare solpanelsteknik har vi fått energi att driva pumpar som leverera vatten till c:a 1000 personer från varje borrhål. Vi har också gjort dammar för regnvatten. På vårt eget område (Waterland) har vi en grävd damm som rymmer 22 miljoner liter vatten efter regnperioden i november/december. Vi pipeline förbinds den dammen till vår egen anläggning (Stenland) där vi har jordbruk, ekonomibyggnader, kontor, bageri och vattentillverkning.

Vid vårt senaste lyckade borrprojekt i Kyatune2021  (vid en handikappskola) bidrog vi inte bara till den skolans självförsörjning. De säljer nu vatten till många innevånare och vi köper vatten till vår egen tankbil (m.10kbm tank) som bedriver vattenförsäljning i Mutomoområdet. Ett lyckat win-win-projekt skapat av bidrag från Rotary international.